Regelingen Zonnepanelen Zakelijk 2016.

Als ondernemer kunt u profiteren van SDE+ subsidie (stimulering duurzame energie) en van diverse fiscale regelingen.
Hierbij kunt u bijvoorbeeld een percentage van uw investering aftrekken van de belastbare winst.

De soort rechtsvorm (bv, nv, vof, cv, etc) van uw bedrijf bepaalt mede de hoogte van de fiscale voordelen op zonnepanelen.
Betaalt u inkomstenbelasting (IB) dan zijn uw voordelen het grootst.

Graag adviseren wij u omtrent de voordelen om zonnepanelen zakelijk aan te schaffen. Zonnepanelen zakelijk aanschaffen

Eerst wat informatie over de Fiscale voordelen Zonnepanelen 2016.

De belastingplichtige die investeert in bedrijfsmiddelen kan (naast de afschrijvingen) in sommige gevallen een deel van het investeringsbedrag van de winst aftrekken, de zogenoemde investeringsaftrek.

Deze aftrek kan de vorm hebben van een energie-investeringsaftrek en een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Energie Investerings Aftrek (EIA) 2016

Door de E.I.A. is het mogelijk een groot gedeelte van uw zonne-energie investering af te trekken van uw bedrijfswinst.
Met de E.I.A. kunt u 58 % van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.
Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage dat uw bedrijf betaalt.

De Energie Investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers is per 1 januari 2016 verhoogd van 41,5 procent naar 58 procent. Hierdoor ontstaat er een nettovoordeel van ongeveer 14 procent voor EIA-aanvragers.

EIA zonnepanelen 2016

Hiermee neemt voor de EIA-aanvragers het financiële voordeel wanneer zij bijbvoorbeeld zonnepanelen, zonnecollectoren of led-verlichting aanschaffen wezenlijk toe. Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. De EIA is dan ook een fiscale aftrekregeling. Naast de afschrijving mag men van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor de winst over 2014 en 2015 was dit bedrag 41,5 procent van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten); voor de winst over 2016 is dit bedrag verhoogd naar 58 procent.

Het budget van de EIA is verder verhoogd van 106 miljoen euro in 2015 naar 161 miljoen euro in 2016.

Er zijn enkele voorwaarden voor de E.I.A:

• U heeft een onderneming en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting.
• U mag een extra bedrag ter grootte van 58 % van het investeringsbedrag aftrekken van de winst.
• De minimale investering per kalenderjaar bedraagt € 2.300,-

Meer informatie over de E.I.A. regeling vindt u op de website RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

 

Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA) 2016

Ook de K.I.A. is bedoeld voor bedrijven.
Als u een bedrag tussen € 2.200 en € 300.000 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de KIA.
Zonnepanelen komen in aanmerking voor die investeringsaftrek. De KIA is een percentage van al uw investeringen in één jaar.
Hoe hoog het percentage is, hangt af van het geïnvesteerde bedrag.

Meer informatie over de K.I.A. regeling op zonnepanelen vindt u op de site van de belastingdienst.

BTW en algemene investeringsaftrek

Natuurlijk mag u naast bovengenoemde extra regelingen de investering in zonnepanelen ook nog als ‘gewone investering’ in bedrijfsmiddelen
aftrekken van uw fiscale winst en mag u de BTW aftrekken van uw eigen aangifte omzetbelasting.

Heeft u vragen over de fiscale voordelen op zonnepanelen of wilt u een afspraak maken? Klik dan hier

.Zonnepanelen Venray


SDE+ Subsidie (Subsidie Duurzame Energie 2016).

De SDE stimuleert de producten van duurzame energie met zonnepanelen en richt zich op bedrijven en (non-profi) instellingen.

Voor de SDE+ subsidie stelt de minister een budget van 3 miljard euro beschikbaar om projecten te ondersteunen. In 2012 was dit budget nog 1,7 miljard euro.

De SDE+ regeling wordt in fases opgengesteld.  Het toegekende subsidiebedrag hangt af van de hoeveelheid duurzame energie die is geproduceerd over een periode van 12 tot 15 jaar. De SDE+ subsidie is een onderdeel van het Agentschap NL.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt steeds meer een belangrijkere rol bij bedrijven en instellingen.
MVO is het visitekaartje van uw bedrijf en zal een positief effect hebben op uw omzet en bedrijfsvoering.
Het installeren van zonnepanelen is een juiste vorm van MVO.

Een zakelijke investering in zonnepanelen is niet alleen financieel interessant, het zal ook een positief effect hebben op uw onderneming.

Voordelen zonnepanelen zakelijk aanschaffen;

 • Fiscaal voordeel
 • SDE subsidie
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Eigen baas over energie
 • Gunstig energlielabel voor uw bedrijfspand
 • Nooit meer afhankelijk van stijgende energieprijzen
 • Een belegging in een eigen installatie
 • U spaart het milieu
 • U gaat bewust om met energie
 • Duurzaam en innovatief product
 • Zonnepanelen zijn veilig en zonder onderhoud
 • Eenvoudige installatie
 • Draagt bij aan positief imago


Houd uw bedrijfskosten in de hand met zonnestroom van Advisol Zonnepanelen.

SCROLL TO TOP